Neergaard og Kristensen advarer mod velfærdsstatens dominans

22Mar

Nick Allentoft er vært på podcasten Velfærdsdebatten, hvor toneangivende eksperter, politikere, forskere og organisationsfolk samtaler om samfundsudfordringer. 

 Dette er anden del af samtalen med Dennis Kristensen og Jørn Neergaard. Hør første del her.

“Ja, jeg har et medansvar for bølgen af djøficering, og det tager jeg rigtig gerne på mig. Det var i min ungdom vi udviklede begrebet djøf,” siger tidligere DA-direktør og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen i denne podcast, hvor Nick Allentoft har sat ham og Dennis Kristensen stævne til en samtale om velfærd.  

I samtalen ser de to tidligere topfolk tilbage på årtier med kampe, reformer og kriser, og Nick Allentoft udfordrer dem på sin analyse af velfærdsillusionen. Dennis Kristensen er alvorligt bekymret for den aktuelle udvikling.

“Vi er begyndt at rulle velfærdssamfundet tilbage. Finanskrisen er kommet til at blive dække for en tilbagerulning af velfærdssamfundet. Jeg tror vi er igang med en ideologisk kamp om, hvad der skal være fælles og individuelt ansvar. Hvor tætmasket skal det sikkerhedsnet vi spænder ud for hinanden være,“ mener Dennis Kristensen.

Det er Neergaard Larsen delvist enig i, men han peger i stedet for ideologi på en udvikling, der har styrket velfærdsstaten på bekostning af velfærdssamfundet.

“Vi er kommet i en situation, hvor velfærdsstaten fylder lovlig meget, hvorimod velfærdssamfundet forsømmes. Her skal man være opmærksom på samspillet mellem arbejdsmarkedets parter og de offentlige institutioner,” siger han.  

Deres svar på velfærdskriserne er, at fokusere mere på samfundet.

“Det bedste vi kan gøre er at øge sammenhængskraften i Danmark,” anbefaler Neergaard Larsen.

“Danskerne har så reageret på den her udvikling ved at blive mere ansvarlige for hinanden,” mener Dennis Kristensen.

Dette er andet afsnit i podcasten med de to tidligere topfolk fra arbejdsmarkedet.

To fyrtårne ser tilbage - Jørn Neergaard og Dennis Kristensen i samtale med Nick Allentoft

14Mar

Nick Allentoft er vært på podcasten Velfærdsdebatten, hvor toneangivende eksperter, politikere, forskere og organisationsfolk samtaler om samfundsudfordringer. 

I denne udgave:

Den ene har været udskældt DA-direktør og beskæftigelsesminister og den anden stærkt kritiseret fagforeningsformand. Hør Dennis Kristensen og Jørn Neergaard i samtale med Nick Allentoft.

“Jeg besluttede, da jeg blev valgt, at jeg aldrig ville være den, der stillede op med ‘ingen kommentarer’,” siger Dennis Kristensen i denne podcast, da han begrunder sin ofte stærkt kritiserede åbenhed som formand for FOA.

“Det er afgørende med grundlæggende tillid mellem parterne i en forhandling. Man skal investere i den tillid, og der skal man passe på med at blive fanget af Twitter og Facebook,” påpeger Jørn Neergaard Larsen.

To af de seneste årtiers mest indflydelsesrige topfolk på det danske arbejdsmarked ser tilbage i denne samtale med Nick Allentoft, der har skrevet bogen Velfærdsillusionen.

De har siddet i forhandlingslokaler på hver deres side af bordet. Det har skændtes i pressen og de har kæmpet for deres medlemmers sag. I dag er de pensionister og kan se tilbage på et langt liv med indflydelse og magt, og dermed tale åbent om deres erfaringer og observationer.

Neergaard er tidligere mangeårig direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og siden beskæftigelsesminister - læg hertil en rolle i skabelsen af begrebet og organisationen Djøf.

Dennis Kristensen er uddannet portør på Herlev Hospital og sluttede som mangeårig synlig formand for FOA.

Dette er det første af to podcasts fra samtalen. Hør anden del her. 

Interview med Nick Allentoft - alle bærer et ansvar for det sociale oprør

11Feb

Dansk Handicap Forbund har til sit medlemsblad Handicap-nyt interviewet Nick Allentoft.

Journalist Mads Stampe optog interviewet, som du kan høre her i sin fulde længde. 

Anledningen var en leder på DenOffentlige, hvor Nick Allentoft advarer mod socialt oprør. Læs den her. 

I interviewet sætter Allentoft ord på, hvorfor han kommer frem til sin analyse af, at Danmark lever i en velfærdsillusion, og hvorfor det kan føre til socialt oprør på sigt. Det er allerede så småt igang, påpeger han i interviewet, som også handler om, hvad vi kan og bør gøre.

 

Verdens bedste samfund - og svigt af den sociale kontrakt

8Feb

De to professorer Ove Kaj Pedersen (CBS) og Jørn Henrik Petersen (SDU) i samtale med forfatter til bogen Velfærdsillusionen, Nick Allentoft, om velfærdsstatens udvikling. Dette er fjerde og sidste afsnit. Find de øvrige afsnit her

Hvad var det vi fik med velfærdsmodellen, og hvilke udfordringer venter foran os, spørger Nick Allentoft i denne udgave. 

Begge professorer er enige om, at samfundet i disse år svigter de mest udsatte. 

"Der er sket en markant forskydning med socialpolitikken, der er flyttet over i beskæftigelsesministeriet. Socialpolitik er i alt overvejende grad blevet beskæftigelsespolitik, og det betyder, at vi er ved at lave en todelt socialpolitik. De store ordninger, der gælder alle, gøres der ikke så meget ved - du kan kalde det socialpolitik for middelklassen - og samtidig får vi et ringere og ringere system for dem, som befinder sig på samfundets rand," siger Jørn Henrik Petersen. 

"Hvis vi fastholder opmærksomheden mod den udsatte gruppe - og det skal vi - som er blevet misrøgtet over nogle år med politisk opbakning og fra den største del af vælgerbefolkningen, så ser jeg ikke noget alternativ til den statsliggørelse og centralisering vi har set siden slut firserne," siger Ove Kaj Pedersen. 

De påtaler begge to en situation, hvor politikerne er låst mellem hensyn til det store flertal af vælgere, som har det godt, og hensynet til den sociale kontrakt, hvor udsatte får den nødvendige hjælp og støtte. Her bliver den kommende valgkamp central, og Ove Kaj Pedersen peger på et centralt dilemma. 

"Jeg ser ingen som helst tegn på, at udviklingen vil gå væk fra konkurrencestaten. De fleste argumenterer imod en konkurrencestat, men spørger man politikerne om de vil gå mod de otte forudsætninger for en konkurrencestat så er der fuldstændig tavshed."

Jørn Henrik er enig, og peger på, at dette fokus på den dominerende vælgerskare kan blive dyrt. 

"Der er brug for nye reformer, men vi skal passe på med at smide “Barnet” ud med badevandet, og når jeg siger det, så tænker jeg lige præcis på udsattegruppen, for den er kommet i klemme i reformerne de senere år."

Begge professorer peger på, at det danske samfunds helt store udfordring de kommende år bliver uddannelse. Hør hele podcasten her. 

 

 

Jordskredsvalget 73, centralisme og menneskers irrationaliteter

1Feb

De to professorer Ove Kaj Pedersen (CBS) og Jørn Henrik Petersen (SDU) i samtale med forfatter til bogen Velfærdsillusionen, Nick Allentoft, om velfærdsstatens udvikling. Dette er tredje afsnit af fire. Find de øvrige afsnit her

Dette afsnit handler om det historiske jordskredsvalg i 1973 og tiden efter. Valget ændrede dansk politik for altid, og i de følgende år blev det mere og mere klart, at den danske økonomi var på vej ud over kanten. Men også noget andet blev tydeligere.

"Mennesket er ikke så rationelt som økonomer gerne vil gøre det til. Vi er kortsynede. Derfor er velfærdsstaten i meget høj grad en faktor, der skal være med til at korrigere de irationaliteter, der er indbygget i os mennesker. Med velfærdsstaten forsøger at beskytte det enkelte individ mod det enkelte individs egen manglende evne til at ville forudse, hvad der ville kunne ske i eget liv," siger Jørn Henrik Petersen.

Denne tilgang til styringen af samfundet rækker langt ind i oversættelsen af demokratiets mening og udmøntning, påpeger Ove Kaj Pedersen.

"'73-valget er nok det største brud i danske politisk historie. Det er et opgør med bureaukratisme, og derefter et opgør med mange af de interesseorganisationer - især arbejdsmarkedsorganisationerne - som havde domineret den politiske dagsorden.  Der er en tid før og en tid efter 73. Det er karakteristisk, hvor mange år der går, før vi finder ud af, at det var en afgørende begivenhed. Der går faktisk 30 år. Især på det ideologiske plan, fordi der her kom en tredie politisk filosofi, hvor der kom nogle andre debatemner og skillelinjer ind i den politiske debat," siger Ove Kaj Pedersen.

Du kan også høre professorens vurdering af den tilstand, som velfærdsstaten langsomt bringer til samfundet, fordi den politiske holdning er, at den skal overleve.

"Der er ingen tvivl om, at ingen politikere vil opgive den centralisering vi har fået siden, for den er en nødvendig forudsætning for fortsættelsen af velfærdsprojektet. Det er et spil om, hvordan statsliggørelsen gradvis sætter samfundet til side," siger Ove Kaj. 

Hør hele podcasten her.

De fede tressere og statens enevældige magt

25Jan

De to professorer Ove Kaj Pedersen og Jørn Henrik Petersen i samtale med forfatter til bogen Velfærdsillusionen, Nick Allentoft, om velfærdsstatens udvikling. Dette er andet afsnit af fire. Hør første del om værdigt og uværdigt trængende her

I bogen Velfærdsillusionen peger Nick Allentoft på behovet for at skelne klarere mellem velfærdsstat og velfærdssamfund. Professorerne bekræfter problemet og forklarer det med, at der i den danske historie har været meget lille bevidsthed om at skelne mellem stat og samfund.

"Den danske opfattelse har egentlig altid været sådan, at begreberne stat og samfund glider over i hinanden. Så hvor man i andre lande har været optaget af, hvordan borgerne skal beskytte sig mod statslig intervention i det, der bør være privatsfæren, der har vi været mere tilbøjelige til at se staten som den gode stat, der gør noget for os.

Hvis man kigger tilbage, så vil man se, at der er ikke noget skarpt skel mellem stat og samfund. Man ser ikke i Danmark staten som en fjende, men snarere som en beskyttende institution på en eller anden facon," siger Jørn Henrik Petersen i podcasten.

Også Ove Kaj Pedersen peger på det paradoksale og særegne ved, at Danmark som et af få lande i Verden aldrig har haft et statsopgør.

"Når vi kommer ind i demokratiseringsperioden fra 1840 så er der ikke et opgør med den stat, der eksisterer. Der er heller ikke et brud med selve statscentralismen. Der er tværtimod det forhold, at kongen overleverede sin enevælde til parlamentet på dørtrinnet ind til Christiansborg og sagde, her har jeg samlet min enevælde og nu får i den lagt i hænde for i en lang periode sammen med mig at udøve centralmagt. Det betyder også, at der kommer en bestemt relation mellem stat og samfund, stat og individ. Det bliver jo staten, der efter parlamentarismens gennembrud, fordeler friheder og rettigheder til den almindelige del af befolkningen. Det er ikke befolkningen, der ved revolution tager magten. Det er ikke kirken og det er ikke familien, der fordeler rettighederne. Det er staten, der gennem lovgivning fordeler rettighederne til borgerne. Dermed får vi jo grundlaget for en velfærdsstat," påpeger professoren.

Værdigt eller uværdigt trængende - Velfærdsstatens opgør og svigt

18Jan

“Jeg tror vi er på vej tilbage til den lange historie, hvor mennesker vurderes værdigt eller uværdigt trængende. Det er også de samme kriterier, der lægges til grund. Arbejdsduelighed. Arbejdsevne. Arbejdsmotivation.”

Sådan siger professor Ove Kaj Pedersen i denne podcast, hvor han samtaler med kollega Jørn Henrik Petersen.

De to professorer har i årtier præget debatten om velfærdsstaten. I podcasten bringer Nick Allentoft, der har skrevet bogen Velfærdsillusionen, dem sammen til en drøftelse af velfærdsstaten historie, udvikling og fremtid.

Jørn Henrik Petersen peger på, at velfærdsstaten etablerer et opgør værdighedsbegrebet og indfører en form for noget for ingenting paradigme.

“Kernen er, at man skaber en form for ligeværdighed i borg og hytte, som Grundtvig udtrykte det. Det er et opgør med det, der går forud, for når vi ser på forsorgen tidligere, kunne man miste retten over eget bo, valgbarhed og den slags. Det ville man med velfærdsstaten gøre op med, og det havde eksempelvis den pudsighed, at i halvtredserne, lige før vi fik folkepensionen, undlader hver tredje af dem, der i princippet er berettiget, at søge aldersrente. De føler simpelthen at det er nedværdigende og ydmygende,” siger Jørn Henrik Petersen.

I dette første af fire afsnit taler de om velfærdsstatens begyndelse og kommer tæt på begreber som ligeværdighed, den sociale kontrakt og betydningen af værdighed før og efter velfærdsstaten.

Hør podcasten her.

Velfærdsillusionen - velfærdsstat eller velfærdssamfund

19Sep

Vi skal blive væsentligt bedre til at skelne mellem velfærdsSTAT og velfærdsSAMFUND. For der er stor forskel, som du kan høre her.

Du kan bestille Velfærdsillusionen som lydbog her

Velfærdsillusionen - hele bogen som lydbog

19Sep

Danmark bliver hyldet verden over som et mønstersamfund. Et trygt og velstående samfund, som sikrer lige vilkår for alle og tager hånd om dem, der snubler. Det er en model, som over årtier har samlet bred opbakning blandt danskerne. Den model er nu truet – indefra.

I bogen Velfærdsillusionen. Om et samfund i krise viser Nick Allentoft med mørklagte tal, undersøgelser og statistikker, hvordan velfærdssamfundet slet ikke leverer, hvad vi tror og ønsker. Stadig flere borgere oplever sig udsatte, marginaliserede og ladt i stikken i en grad, så nogle vælger at tage deres eget liv, mens andre mobiliserer sig i vrede mod en fælles fjende; den velfærdsstat, som skulle hjælpe dem.

Nick Allentoft tegner et billede af et mønstersamfund præget af kaos, lappeløsninger og udfordringer i et sådant omfang, at forestillingen om det trygge velfærdssamfund fremstår som en illusion. I bogen møder vi frustrerede borgere, der ikke kan få den hjælp, de har brug for, desillusionerede medarbejdere, der ikke kan levere den hjælp, borgerne har brug for, resignerede ledere og rådvilde politikere, der styrer efter økonomiske måltal ofte uden at vide, om det gavner borgerne eller ej.

Velfærdsillusionen rummer en tankevækkende diagnose af skjulte kriser, som utæmmet risikerer at føre til et opgør med det velfærdssamfund, som det store flertal ønsker og tror, at vi har, og som de betaler til med et af verdens højeste skattetryk.

Det står klart, at der er behov for at nytænke den danske velfærdsmodel, hvis den skal bestå.

Velfærdsillusionen - efterskrift

19Sep

I efterskriftet fortæller Nick Allentoft bl.a hvordan hans far håndterede det, da han opdagede, at knægten stjal i den lokale brugs.

Du kan bestille Velfærdsillusionen som lydbog her

- Older Posts »